Tlf: 992 91 000

Faks: / Mobil: 970 56 550 / e-post: post@nistadtransport.no

Kvalitet heile vegen

Nistad AS – transport, distribusjon og lagring av næringsmidlar og øvrig gods. Vi satsar bevisst på kvalitet, nærheit til kunden og fleksibilitet og framstår som eit lokalt alternativ til dei store samlastarane og speditørane. Vår bedrift er eit solid og seriøs familieeigd aksjeselskap med sterk lokal forankring. I dag disponerar bedrifta 40 eigne bilar og har 70 tilsette.

   EspenB68619049 (002)