Vi transporterer Gilde produkt mellom produksjonsanlegg på Vestlandet, stort sett frå Førde i nord til Egersund i sør. Mellom desse anlegga har vi fleire daglege ruter. Vi har og transportavtale som gjeld mellom Gilde anlegga på Vestlandet og anlegga på Østlandet.

gilde bil smal